Wymiana rur Dn1200 głównego zasilania Zakładu Wodociągu Centralnego w Warszawie wraz z przebudową komory SW2.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
- asysta w przygotowaniu projektu wykonawczego
- rozbiórki istniejących rurociągów i kształtek przy zachowaniu ciągłości pracy całego układu zasilania
- dostawa i montaż nowych rur i kształtek DN 1200 ze szwem spiralnym zabezpieczonych fabrycznie wraz z uszczelkami oraz śrubami od komór przepływomierzy (SQ 1.1, SQ 1.2, SQ 1.3) do komory SW2 Grubość ścianki rurociągów na zewnątrz komory – 16 mm, gr. Ścianki wewnątrz – 10 mm
- oczyszczenie, piaskowanie i malowanie króćca przy przepływomierzach w komorze SQ 1.1 , SQ 1.2, SQ 1.3 oraz połączenie z nowym rurociągiem za pomocą złącza STAUB
- demontaż i powtórny montaż przepływomierzy
- zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów i kształtek - 3LPE
- wykonanie spoin warsztatowe w klasie B
- wykonanie spoin montażowych w klasie C
- wymiana rurociągów DN 1200 w komorze SW 2, gr. Ścianki 10 mm, powłoka antykorozyjna – malowanie
- wymiana rurociągów w kierunku komory A – wymiana zakończona przed komorą, wykonanie połączenia z istniejącym rurociągiem
- dostawa i montaż kołnierzy połączeniowych DN1200 wraz z uszczelkami
- wyburzenie komór na połączeniach rurociągów ze stali z rurociągami żeliwnymi
- montaż armatury
- montaży trójników oraz czwórników w komorze SW2 Dn1200 stal
- dostawa i montaż uszczelnień SIKA w przejściach przez ścianę (bez tulei)
- roboty ziemne oraz odtworzenie terenu wraz z wymianą gruntu
- zabezpieczenie istniejących instalacji podziemnych niepodlegających wymianie
- zabezpieczenie wykopów
- montaż odpowietrzenia rurociągów wodociągowych w komorze SW 2 DN 150
- montaż płyt pokrywowych na komorze SW2
- wykonanie izolacji na komorze SW2
- montaż 2 sztuk włazów na komorze SW2 DN 600
- wymiana przepustnicy wraz z zastawką montażową w komorze Z19
- Na wyjściu rurociągu, za komorą SW2 w kierunku komory Z9A na odcinku do 1m za komorą wykonanie wspawania kołnierzy na istniejącym rurociągu celem dopasowania istniejącego rurociągu do „nowego” wymienianego w komorze SW2
- przygotowanie planu zapewnienia jakości PZJ w ilości 4 egz.
- przygotowanie opracowania WPQR (Kwalifikowanie technologii spawania) w ilości 4 egz.
- przygotowanie instrukcji technologicznej spawania WPS w ilości 4 egz.
- piaskowanie tulei osłonowych SQ1.1, SQ1.2, SQ1.3, Z19
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego tulei SQ1.1, SQ1.2, SQ1.3, Z19
- przygotowanie odwodnienie wykopu – przed rozpoczęciem prac należy dostarczyć na obiekt igłofiltry
- wykonanie 100 % prześwietleń spoin metodą UD montażowych oraz 20% spoin warsztatowych
- przygotowanie przed rozpoczęciem prac programu realizacji robót uwzględniając etapowanie inwestycji przy wymianie rur DN 1200
- dostawa i montaż odwodnienia komory SW2 – przewody płuczące - rury PVC-U kl. S DN 400 na zewnątrz komory SW2, wewnątrz rurociąg stalowy DN 400
- dostawa i montaż studni betonowych w zakresie odwodnienia SW2

 

 

MELIORANT 

 

 

Tadeusz Zając i Spółka sp.k.

 

 

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand

x