Meliorant wykonał trwałe zabezpieczenie skarp.

Zasadniczo jako wzmocnienie dla skarp o nachyleniu większym niż 1:2 (powyżej 50%)
zastosowaliśmy:
_ geomaty PP (polipropylenowa , min. wytrzymałość na rozciąganie 2kN/m)
_ dreny powierzchniowe odprowadzające i zbiorcze

Na wskazanych odcinkach, gdzie występują wysięki i lokalne osuwiska (wg ekspertyzy geotechnicznej [1] i wizji lokalnej Projektanta), zwiększono liczbę drenow i dodatkowo zastosowano dreny wgłębne wbijane i wzmocnienie geomaty PP siatką stalową o wytrzymałości 30 kN/m. Dodatkowo na odcinku ok. 47 m pomiędzy osiami „34” i „38”, ze względu na zdecydowanie większe docelowe nachylenie skarpy ok. 1:1,3, wykonano gwoździowanie w 5 poziomach w rozstawie 2,0 x 2,0 m i zbrojenie powierzchniowe skarpy w postaci siatki stalowej 90 kN/m na geomacie PP. Do zabezpieczenia stateczności skarpy zastosowaliśmy gwoździe długości L=6,0m o średnicy koronki 95mm i nośności charakterystycznej Nk=180 kN.

Istotnym problemem przy trwałym zabezpieczeniu projektowanych skarp jest występowanie lokalnych wysiękow wody. Skarpy w etapie tymczasowego wykopu pozostawiono w nachyleniu 1:1,8÷1:1,9 i wypływająca ze skarp woda powodowała ich „rozmiękanie” i lokalne osuwiska. W celu osuszenia skarp i ich zabezpieczenia przed niekontrolowanym napływem na powierzchnię i spływem po niej wody, wykonaliśmy drenaż poziomy (wgłębny) i powierzchniowy (tzw. drenaż „francuski”).

Jako drenaż poziomy, wykonaliśmy dreny prefabrykowane wykonane z geokompozytu drenażowego. Dreny wgłębne zlokalizowano w gruntach niespoistych (nasypy, piaski), nad stropem gruntow spoistych (gliny zwałowe). Wyprowadzona w sposob kontrolowany na powierzchnię skarpy woda, zostanie odprowadzona poprzez system drenow powierzchniowych.

Jako drenaż powierzchniowy wykonaliśmy rowy o głębokości 40-50 cm (max. 65 cm) i szerokości 40 cm. Kanały  zostały wypełnione kruszywem o frakcji żwirowej, tj. 2-40mm i odizolowane od otaczającego gruntu geowłokniną.

 

 

MELIORANT 

 

 

Tadeusz Zając i Spółka sp.k.

 

 

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand

x