Inwestor: GDDKiA

GW: Astaldi

Rozpoczęcie robót: styczeń 2018

Planowany termin zakończenia: marzec 2018

W ramach kontraktu realizujemy:

  • zbiornik retencyjno-sedymentacyjny o dł. ok. 720m
  • kanał DN600 łączący zbiornik z kanałem Natolińskim

 

 

MELIORANT 

 

 

Tadeusz Zając i Spółka sp.k.

 

 

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE